Schoolreglement

Door op de onderstaande link te klikken kunt u het schoolreglement raadplegen. U kunt steeds een papieren versie bekomen op school.