Sociaal emotioneel leren

Een eigen persoonlijkheid ontwikkelen, overeenkomstig met verwachtingen en gedragingen uit de sociale context, is voor kinderen een must. Hierbij wordt aandacht geschonken aan het ontwikkelen van emoties, het zelfbeeld en de inborst, de vurigheid het kind.
 Naast specifieke groepslessen wordt er, op vraag van ouders of leerkrachten, individuele sociale vaardigheidstraining aangeboden.