Onze school streeft naar een aanbod dat:
 uitgaat van een leren waarbij de kinderen mee aan het stuur staan van hun leren,
 bijdraagt tot de motivatie, goesting, creativiteit en het groeiend zelfbeeld van elk kind,
 voldoende ambitieus is, want kinderen houden van uitdagingen krijgen en inspanningen leveren,
 een brede ontwikkeling nastreeft,
 andere strategieën aanreikt om leerstof te verwerken,
 kinderen sterker maakt in het communiceren, het samenwerken en omgaan met elkaar.