Competentiegericht onderwijs

De Schuit streeft ernaar om naast het verwerven van kennis, de kinderen uit te rusten met 21ste eeuw vaardigheden en attitudes zodat de kinderen flexibel kunnen participeren in een snel veranderende samenleving.Onder de vorm van projectondewijs worden de 21ste eeuw vaardigheden ingeoefend tot ze een verworven ‘skill’ zijn. Zo wordt er gewerkt aan: samenwerken, creativiteit, kritisch denken, probleemoplossend vermogen, communiceren, digitale geletterdheid, sociale en culturele vaardigheden en zelfregulering.