Breed Evalueren

In De Schuit wordt niet enkel de kennis geëvalueerd maar ook de vaardigheden en de attitudes. Hierbij is de betrokkenheid van het kind zeer groot. Kinderen weten zeer goed aan welk doel er wordt gewerkt en aan welke criteria ze moeten voldoen om hun doel te bereiken. Ze leren hierbij reflecteren en krijgen doorheen de dag frequent feedback.
 De portfolio is een mooie verzameling van de verworven leerdoelen waar de kinderen trots op zijn.