Visie

Onze school De Schuit is een open, warme school voor kinderen die op een gegeven moment vastlopen in het gewoon onderwijs. Een vertraging in de ontwikkeling en/of trajectremmers zorgen ervoor dat het leerproces van de kinderen kan worden belemmerd. In De Schuit zien we het als een uitdaging om te zoeken naar de juiste en unieke leef – en leerroutes voor die kinderen. Zo kan het leerproces opnieuw op gang komen en leren de kinderen succes ervaren.

Elk kind volgt zijn eigen leef- en leerroute samen met leeftijdsgenoten binnen een waaier aan groepsgebonden activiteiten. Hierbij bieden we de nodige tijd en ruimte om het kind op een opbouwende manier vanuit het groepsgebeuren doelgericht stappen te laten zetten, en dat elke dag opnieuw. Onderzoeken, ondernemen en onderhandelen in betekenisvolle situaties dragen bij tot de maximale ontplooiing van de kinderen.

Gedurende het bewandelen van hun leef- en leerroutes in De Schuit verwerven de kinderen een rugzak gevuld met competenties en talenten die ze vroeg of laat terug kunnen inzetten in het gewoon of buitengewoon onderwijs.

De Schuit is een vooruitstrevende school en zet in op nieuwe tendensen om alle kinderen te laten schitteren in hun zijn.
 We bieden de kinderen zoveel mogelijk kansen om in de huidige en toekomstige maatschappij op een creatieve en positief kritische manier te kunnen participeren. Zo kunnen ze uitgroeien tot mooie en sterke mensen.

Samen met de andere kinderen, het leerkrachtenteam en de ouders streven we elke dag opnieuw naar beter waarbij we steeds opklimmen en weer iets meer kunnen schitteren.

Het gaat er niet om of je de beste bent, het gaat er om of je beter bent dan gisteren.