Aanbod I-Pads

De Schuit beschikt over een groot aantal iPads die dag in dag uit worden ingezet tijdens de lessen om op die manier interactief met de kinderen aan de slag te gaan of om kinderen leerstof te laten inoefenen en/of verwerken.

iPads in de klas… wat is de meerwaarde?
Het inzetten van iPads biedt extra mogelijkheden om:
– het zelfstandig leren te realiseren, te bevorderen
– te differentiëren
– te remediëren
– instructiemomenten interactiever te maken

iPads kunnen gebruikt worden om:
– leerstofonderdelen in te oefenen
– kinderen te ondersteunen bij het leren
– content te maken
– creatief aan de slag te gaan

iPads en 21 eeuwse vaardigheden vormen een perfecte match!
– Betrokkenheid, nieuwsgierige en ondernemende houding worden gestimuleerd.
– Er is een brede waaier aan mogelijkheden om taal, rekenen en kernvakken in te oefenen.
– Het is een uitstekend middel om volgende competenties te stimuleren: samenwerken, probleemoplossend vermogen, ict-geletterdheid, creativiteit, kritisch denken, communiceren, sociale en culturele vaardigheden