Muzische en creatieve accenten

De ontwikkeling van het lichamelijke, het verbale, het beeldende en het muzikale aspect van elk kind staat centraal. Kinderen moeten blij en dankbaar hun lichaam en geest ontdekken, beleven en beheersen.

Daarom organiseren we:
• sportdagen en sportnamiddagen waarop de kinderen allerlei sporten, dansen en volksspelen leren kennen.
• muzomomenten waarin de verschillende muzische domeinen als drama, beeld, beweging, muziek aan bod komen en waar kinderen via toonmomenten tonen wat ze hebben geleerd.
• het Sinterklaasfeest waarop de kinderen een muzisch optreden verzorgen voor hun ouders.
• vieringen in de kerk op belangrijke momenten van het jaar: bij het begin van het nieuwe schooljaar, Kerstmis, Pasen, …
• verschillende bezoeken aan tentoonstellingen, toneel- en filmvoorstellingen.
• bosklassen voor de oudste leerlingen, waar we in groep leren samenleven en de natuur ontdekken.
• een musical die gebracht wordt voor ouders en familieleden. Tijdens de repetities verleggen de kinderen steeds hun muzische grenzen, met als resultaat een schitterende opvoering waarin elk kind zich “een ster” voelt en terecht trots mag zijn op zijn/haar acteerprestatie.

Sommige van deze activiteiten doen we samen met de kinderen uit de andere basisscholen. Dit bevordert het geïntegreerd onderwijs, waarbij gewoon en buitengewoon onderwijs samen zorgverbredend op weg gaan naar een zo inclusief mogelijke school. Reeds vanaf het schooljaar 2002-2003 zijn wij gestart met een intens samenwerkingsproject samen met de basisscholen.