Leerlingenvervoer

Voor kinderen die naar De Schuit komen is er gratis busvervoer voorzien.

Een voorwaarde hierbij is dat De Schuit de dichtstbijzijnde vrije school voor buitengewoon onderwijs (type basisaanbod) moet zijn. Ook voor kinderen die buiten de regio wonen, kan er een oplossing gevonden worden.