Leren leren

In De Schuit kiezen we ervoor om een aantal denk- en leervaardigheden uitdrukkelijk aan te leren zodat kinderen kunnen reflecteren over hun eigen denk- en werkproces. De bouwstenen die worden aangeleerd zijn: aanpakgedrag, aandacht richten, taalvaardigheid, tijd en ruimte, vergelijken en aaneenbinden, relevante informatie zoeken, geïntegreerd denken, analyseren en synthetiseren, voorstellingsvermogen gebruiken, het geheugen gebruiken, principe vatten en probleemidentificatie.
 Kinderen krijgen denktips en kernwoorden mee die ze doorheen alle lessen kunnen toepassen.