GON (geïntegreerd onderwijs)

Kinderen die de overstap maken van het buitengewoon onderwijs naar het gewoon onderwijs kunnen begeleiding krijgen op het gebied van leerstof en schoolse vaardigheden met als doel het gemeenschappelijk curriculum te volgen. De begeleiding gebeurt door gespecialiseerde leerkachten van De Schuit. Het kind heeft slechts recht op 1 schooljaar GON-begeleiding.

Wat zijn de voorwaarden voor GON-begeleiding type basisaanbod ?
 attest buitengewoon onderwijs
 minstens 9 maanden onderwijs gevolgd hebben in een school voor buitengewoon lager onderwijs
 een duidelijk geformuleerde hulpvraag naar begeleiding en ondersteuning
 engagement van het schoolteam en de ouders

Hoe verloopt GON-begeleiding type basisaanbod in de praktijk?
Afhankelijk van de hulpvraag werken we op de volgende 3 niveaus:
 kindgericht
 oudergericht
 leerkrachtgericht

Gedurende het schooljaar wordt op verschillende momenten met alle betrokken partijen de evolutie van het kind en de werking besproken.