Partners

1. Ouders:

Ouders dragen bij aan het schoolsucces van hun kinderen. De samenwerking tussen leraren, kinderen en hun ouders is noodzakelijk voor goed onderwijs.
Ouders zijn de ervaringsdeskundige van hun kind. Leerkrachten zijn onderwijsprofessionals en kennen het kind als leerling het beste.
Als ouders en leerkrachten elkaars deskundigheid accepteren, kunnen ze veel van en met elkaar leren.

De school streeft naar een opbouwende samenwerking want dit zorgt voor positieve aspecten.

  • Het samenwerken bevordert het welbevinden en schoolplezier van het kind.
  • Ouderbetrokkenheid is een stimulans voor de leerprestaties van het kind.
  • Als ouders de aanpak van de leerkacht steunen, dan is het gedrag op school makkelijker bij te sturen.

Formele / informele momenten

2. Scholengemeenschap

De Schuit is verbonden aan de scholengemeenschap Vrij Onderwijs Blankenberge – Wenduine.  Tot deze scholengroep behoren 5 basisscholen, 1 school voor Buitengewoon onderwijs type Basisaanbod, en 3 middelbare scholen.

3. SJSP

Meer informatie over onze middelbare scholen is terug te vinden via de website http://www.sjsp.be .

4. Schoolbestuur

Het schoolbestuur van de vzw Vrij Onderwijs Blankenberge – Wenduine is verantwoordelijk voor de zes basisscholen en de drie middelbare scholen in Blankenberge en Wenduine.

Meer informatie over het schoolbestuur vindt u op de website www.vobw.be

5. CLB:
De school behoort tot het CLB Ooskust. Het CLB is voor leerlingen, ouders en school. Het CLB biedt een brede waaier gratis informatie, hulp en begeleiding aan. Het CLB organisteert tevens de jaarlijkse medische onderzoeken voor leerlingen.

Onze CLB-contactpersoon is Hinde De Baets.

Bij problemen of bezorgdheden kan Hinde steeds telefonisch of via mail bereikt worden: 050 / 41 84 22 of via mail op het mailadres: hinde.de.baets@clboostkust.be.

Elke vrijdagvoormiddag is Hinde aanwezig op school en dit tot 12u00.

Ook op de oudercontactmomenten is ze steeds aanwezig op school.

Heeft u dus vragen of bent u bezorgd over uw kind neem
dan gerust contact op.

 

Graag op afspraak via de leerkracht, de directie of rechtstreeks.

Maken jullie liever een afspraak om naar het CLB te komen, bel dan naar 050/41 84 22 en vraag naar Hinde De Baets.

Jullie kunnen ook steeds de website van het CLB raadplegen http://www.clboostkust.be/