Partners

Ouders
Ouders dragen bij aan het schoolsucces van hun kinderen. De samenwerking tussen leraren, kinderen en hun ouders is noodzakelijk voor goed onderwijs.
 Ouders zijn de ervaringsdeskundige van hun kind. Leerkrachten zijn onderwijsprofessionals en kennen het kind als leerling het beste.
 Als ouders en leerkrachten elkaars deskundigheid accepteren, kunnen ze veel van en met elkaar leren.

De school streeft naar een opbouwende samenwerking want dit zorgt voor positieve aspecten.
Het samenwerken bevordert het welbevinden en schoolplezier van het kind
Ouderbetrokkenheid is een stimulans voor de leerprestaties van het kind
Als ouders de aanpak van de leerkracht steunen, dan is het gedrag op school makkelijker bij te sturen
Formele / informele momenten

CLB
De school wordt begeleid door het CLB Ooskust. Het CLB is er voor leerlingen, ouders en school. Het CLB biedt gratis een brede waaier informatie, hulp en begeleiding aan. Het CLB organiseert tevens de jaarlijkse medische onderzoeken voor leerlingen.

Onze CLB-contactpersoon is Hinde De Baets. Bij problemen of bezorgdheden kan Hinde steeds telefonisch of via mail bereikt worden: 050 41 84 22 of via mail op het mailadres: hinde.de.baets@clboostkust.be.

Elke vrijdagvoormiddag is Hinde aanwezig op school en dit tot 12u00. Ook op de oudercontactmomenten is ze steeds aanwezig op school. Heeft u dus vragen of bent u bezorgd over uw kind neem dan zeker contact op.

Graag op afspraak via de leerkracht, de directie of rechtstreeks. Maken jullie liever een afspraak om naar het CLB te komen, bel dan naar 050 41 84 22 en vraag naar Hinde De Baets.

Jullie kunnen ook steeds de website van het CLB raadplegen www.clboostkust.be

clb logo

Scholengemeenschap
De Schuit is verbonden aan de scholengemeenschap Vrij Onderwijs Blankenberge – Wenduine.

SJSP

Schoolbestuur

Stad Blankenberge