Ouders

Ouders dragen bij aan het schoolsucces van hun kinderen. De samenwerking tussen leraren, kinderen en hun ouders is noodzakelijk voor goed onderwijs.
 Ouders zijn de ervaringsdeskundige van hun kind. Leerkrachten zijn onderwijsprofessionals en kennen het kind als leerling het beste.
 Als ouders en leerkrachten elkaars deskundigheid accepteren, kunnen ze veel van en met elkaar leren.

De school streeft naar een opbouwende samenwerking want dit zorgt voor positieve aspecten.
Het samenwerken bevordert het welbevinden en schoolplezier van het kind
Ouderbetrokkenheid is een stimulans voor de leerprestaties van het kind
Als ouders de aanpak van de leerkracht steunen, dan is het gedrag op school makkelijker bij te sturen