Coöperatief leren


Tijdens het coöperatief leren worden kinderen gestimuleerd om samenwerkend te leren. Hier wordt de diversiteit in de groep aangewend om samen in groep te werken. De kinderen krijgen de kans om te discussiëren over de leerstof, elkaar uitleg te vragen en te geven, informatie uit te wisselen en elkaar aan te vullen. Samen wordt er gezocht naar een oplossing en wordt er hulp aangeboden.